/ Places to Stay in Kurukshetra
DHARAMSHALA
SB: Single Bed, DB: Double Bed, DM: Dormitory,
Temple  Mess AC  Cooler  TV  RO  Water Cooler  Gyser  English Sheet  Parking Generator
Thanesar SB DB DM Hall
Aggarwal Dharamshala Rly. Road 31 31 31 2 3 31 31 2
Aggarwal Dharamshala, Krishna Gate 7 1 8 8 2 2 8 8 1
Baba Kali Kamli Wala 8 2 1 2 1 1 4 1
Birla Mandir Dharamshala 12 6 4 4 2 6 1 2 6 2 1
Bishnoi Dharamshala 4 1 4 1 4 2  
Bairagi Dharamshala 20 1 1 1 10 3 10 1 10 12 1
Brahamanand Ashram 38 3 2 1 1 1 2 1 6
Gita Bhawan Trust 24 7 3 1 12 1 2 12 12 1
Gaudiya Math 20 3 2 0 0 7
Gujjar Dharamshala 15 120 9 4 2 43 45 40 4 4 60 60 1
Jaat Dharamshala 149 266 5 6 99 120 156 105 1
Hans Yog Ashram 30 2 1 3 1 1 2 15
Jairam Vidyapeeth 40 30 5 1 3 40 40
Kashyap Rajput Dharamshala 20 40 2 2 40 1 1 10 10 1
Kashtriya Rajput Dharamshala 4 4 2 1 4 3 7 7 4 4 1
Parjapati Kumhar Dharamshala 130 3 1 1
Rai Dharamshala 42 7 1
Shri Guru Ravidass Mandir And Dharamshala 1 26 4 1 1 2 2 5 1 4 22
Ror Dharamshala 82 16 3 1 10 10 2 2 16 8
Saraswat Brahman 66 21 2 2 1 3 5 1 1 3 1
Shree Brahampuri Ashram 30 1 7 5 5 5 15 4 1
Shri Geeta Dham 15 20 4 2 1 5 5 2 1 10 10 3
Vardh Raj Mandir 9 2 1 1 4 4 1 1 6 6 1
Saini Dharamshala 50 100 3 3 1 16 4 20 2 2 20 20 2
Near Sannehit Sarovar                            
Brahaman Dharamshala & Chhattravas 125 45 29 3 9 2 2 33 74 1
Guru Ramdas Saray 55 1 1 14 20 1 14 32 1
Gurudwara Sahib Pathshahi 6th 11 1 3 2
Jogi Samaj Dharamshala 48 1 1 1 1 2 1
Pal Gadaria Dharamshala 77 12 3 1 1 11 1 1 4 8
Panjabi Dharamshala 42 3 3 10 32 7 1 1 29 38 1
Krishandham Dharamshala 50 20 5 1 7 20 2 11
Ladwa                            
Siwalay Ramkundi Dharamshala                            
Vardh Ashram                            
Choti Dharamshala                            
Anaj mandi Dharamshala                            
Kashyap Rajput Dharamshala                            
Brahman Dharamshala                            
Lala Darshanlal Dharamshala                            
Shahabad                            
Arya Samaj Mandir                            
Bala Sundri                            
Ravi Dass Dharamshala                            
Durga Mandir Dharamshala                            
Shiv Mandir Dharamshala                            
Aggarwal Dharamshala                            
Panna Lal Dharamshala                            
Satjinda Dharamshala                            
Khalsa Sarbat Bhawan                            
Pehowa                            
Aggarwal Dharamshala                            
Aahluwaliya Dharamshala                            
Balmiki Dharamshala                            
Balmiki Dharamshala(Indra Basti)                            
Chintpurni Dharamshala                            
Dhiman Dharamshala                            
Harizan Dharamshala                            
Jangamjogi Dharamshala                            
Kailash dham                            
Mata Bala Sundri Dharamshala                            
Panjabi Dharamshala                            
Sita devi Dharamshala                            
Shorgir Dharamshala                            
Vyas Dharamshala